Edukacja w nowej rzeczywistości – psychologiczne  wyzwania nauki zdalnej i hybrydowej (COVID 19)

Cykl szkoleń „Edukacja w nowej rzeczywistości” powstał w wyniku konieczności zrozumienia psychologicznych konsekwencji przedłużającego się stresu i niepewności, wywołanej COVID 19, a także wypracowania skutecznych strategii działania w poszanowaniu i w dbałości o psychikę osób tworzących system edukacji wyższej.

SZKOLENIE STACJONARNE

Czas trwania: 2,5h każde szkolenie
Cały cykl: 12,5h

SZKOLENIE ONLINE

Czas trwania: 2 sesje online po 45 minut każda
Cały cykl: 90 minut

Temat 1: Stresu nie da się zdezynfekować – neurobiologiczny kontekst uczelniany.

Tematem będzie teoria polivagalna St Porgesa , która opierając się na wieloletnich badaniach nerwu błędnego wyjaśnia w jaki sposób stres wpływa na zachowania i w jaki sposób możemy rozumieć reakcje naszych organizmów. Pozwala zrozumieć moc relacji w edukacji na każdym poziomie  i przeformułować metodykę podawczą tak by sprzyjać pracy mózgu i zdrowiu.

Temat 2: Czy „tarczy antykryzysowej” dla studentów wystarczy?

O strategii akceptacji i zaangażowania w grupie studentów, czyli jak sprzyjać psychice w stresie i zagrożeniu. W jaki sposób budować współpracę studentów i realizować kontekst społecznego rozwoju człowieka. Dlaczego złości i agresji będzie więcej i jak ją rozumieć i jak sobie z nią radzić w środowisku uczelnianym

Temat 3: Czy „tarczy antykryzysowej” wystarczy dla wykładowców?

O pozaekonomicznym konsekwencjach przedłużającego się stresu i niepewności. W jaki sposób zachować otwartość i uważność na siebie oraz jak radzić sobie z własną psychiką- warunkiem skutecznego edukatora , który dla studentów  bywa swoistą „tarczą antykryzysową”. Neurobiologia interpersonalna dla wykładowców.

Temat 4: Strategie kształcenia na odległość i edukacji hybrydowej czyli wyzwania nauki zdalnej.

O tym jak budować most idąc po nim –procesy, modele ,strategie  i relacje przede wszystkim, czyli co w edukacji pozostaje niezmienne a do zmienności jakich elementów i w jaki sposób powinniśmy się przygotować. Pytania o sens i cel  kształcenia  zyskują nową aktualną odpowiedź.

Temat 5: Antidotum na kryzys – współpraca.

W jaki sposób uczelnia współczesna, uczelnia przyszłości buduje społeczność czyli o współpracy między sobą , współpracy między uczelniami   jako niezbędnym czynniku obniżającym stres i najważniejszym współczynniku sukcesu studenta. Nowy model współpracy i wzajemnego zaufania w relacji. Po co nam wzajemność i współpraca -czyli neurobiologia przetrwania.

Psycholog Anny Hryniewicz – autor szkoleń.

Prowadzę gabinet Pomocy Psychologicznej, Rozwoju Osobistego i Neuroterapii Biofeedback. Jestem psychologiem z wszechstronnym wykształceniem humanistycznym oraz bogatym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w publicznych i prywatnych placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym (min: Brian Tracy International, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Szkoły i Przedszkola Pro Futuro, Dr Marcin – terapia uzależnień).

W swojej pracy od lat spójnie łączę wiele dziedzin wiedzy i specjalności – począwszy od biochemii organizmu i zmian na poziomie komórkowym po neuroplastyczność mózgu i jego możliwości zmiany przez całe życie, przez psychologiczne nurty pracy z pacjentem nad jego przekonaniami, świadomością, nieświadomością, aż po odkrywanie i sięganie PO MOC do najgłębszych pokładów własnych zasobów.

Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej i podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach proponując:

  • szkolenia dla szkół, przedszkoli i żłobków w oparciu o autorski program „Edukacja to relacja”, składający się z 4 modułów: RELACJE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KOMUNIKACJA, METODY I SPOSOBY;
  • Wsparcie w kryzysach rodzinnych z powodu choroby, śmierci bliskich osób, rozłąki, utraty pracy, zdrady;
  • Wsparcie i pracę z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych, z osobami w depresji, po traumie, przedłużającym się stresie, nerwicy lękowej;
  • Wsparcie i pracę w ramach coachingu rodzicielskiego, rozwojowego.

Strona internetowa: http://annahryniewicz.pl/